Utilități

Terenul are acces la următoarele utilități: apă potabilă, curent electric, gaze naturale și parțial canalizare menajeră. Toate utilitățile se află pe strada Holtului și strada Trecătoarea Holtului la limita proprietății.

Căi de acces

Accesul se poate face de pe strada Holtului care este asfaltată până în vecinătatea terenului propus spre vânzare, și de pe strada Trecătoarea Holtului care este integral asfaltată.

Drumul care străbate parcela propusă spre vânzare este donat Primăriei Letea Veche. Astfel primăria are obligația întreținerii și amenajării drumului, asigurarea deszăpezirii, etc și este asigurat accesul mașinilor de salubritate, ambulanță, pompieri etc.

Curent electric

Există linii de joasă tensiune atât pe strada Holtului cât și pe strada Trecătoarea Holtului în vecinătatea terenului.

Gaze naturale

Branșamentul la gaze se poate face atât din strada Holtului cât și din strada Trecătoarea Holtului.

În conformitate cu legislația actuală, după obținerea autorizației de construcție, compania de gaze are obligația ca în termen de 6 luni să asigure branșamentul la rețeaua de gaze.

Canalizare apă menajeră

Infrastructura de canalizare apă menajeră există pe strada Holtului, iar pe strada Trecătoarea Holtului se află la cca. 100 m.

Apă potabilă

Rețeaua de apă potabilă se găsește pe strada Holtului. Pe strada Trecătoarea Holtului rețeaua de apă se găsește la cca. 100 m de terenul propus spre vânzare.