Ce pot construi

Lotizarea și amenajarea terenului s-a realizat prin întocmirea unui Planul Urbanistic Zonal (PUZ) aprobat în februarie 2022 care stipulează destinația terenului, construiile permise și interzise, utilitățile existente, P.O.T. (procentul de ocupare al terenului) și drumurile de acces.

Destinația terenului este zonă de locuit cu locuințe individuale de tip vilă. În plus, se admit branșamente, circulație pietonală și carosabilă. De asemenea se pot construi magazine și unități cu activități productive nepoluante.

Construcții permise

Se permite construcția de locuințe individuale, cuplate sau înșiruite cu regim de înălțime P, P+M, P+1E și anexe gospodărești per Certificat de Urbanism.

Construcții interzise

Este interzisă construcția de unități poluante și generatoare de noxe și pericole tehnologice per Certificat de Urbanism.

Utilități

Utilitățile existente sunt descrise în detaliu pe pagina Utilități.

Procentul de acoperire al terenului (P.O.T.)

Pentru locuințe individuale P.O.T. este cuprins între 20% și 40%, în funcție de numărul de niveluri, iar pentru locuințele cuplate sau înșiruite între 25% și 35%.

Drum de acces

Conform schițelor prezentate, drumul de acces are 9 m lățime și este prevăzut cu două benzi carosabile care însumează 7 m și două trotuare laterale cu lățimea de 1 m fiecare.

Documente utile